Loading...

Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại (Sách tham khảo)

Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại (Sách tham khảo)
Tác giả: Phan Duy Anh
Số trang: 270 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những chuyên luận về đảng chính trị và nhóm lợi ích, đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành của tác giả Phan Duy Anh. Các chuyên luận này được kết cấu thành hai phần:

  Phần thứ nhất: Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại.

  Phần thứ hai: Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền dân chủ Mỹ hiện đại.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích; vai trò quan trọng của đảng chính trị và nhóm lợi ích trong việc xác định các đặc tính của hệ thống chính trị v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS. Văn Tạo, GS. Furuta Motoo (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ