Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu

Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu
Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành, TS. Nguyễn Thị Huyền Sâm, TS. Nguyễn Thị Kiều Trang, TS. Trần Nam Trung
Số trang: 200 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử phát triển nhân loại, khu vực Đông Nam Á luôn được đánh giá là một trong những khu vực có vị trí địa chiến lược, là tâm điểm của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Không những vậy, với một nền văn hóa bản địa riêng biệt, độc đáo, thống nhất trong đa dạng, có cội nguồn từ thời tiền sử và sơ sử, cư dân Đông Nam Á còn có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú gắn liền với quá tình hình thành, phát triển của các di tích lịch sử, công trình kiến trúc,… mang đậm nét đặc trưng bản sắc văn hóa và sự sáng tạo của người dân nơi đây.

  Cuốn sách Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu là một cẩm nang kiến thức cơ bản, được chọn lọc và sắp xếp khoa học, giúp bạn đọc hoàn thiện những hiểu biết về khu vực Đông Nam Á, cũng như lịch sử và văn hóa của từng quốc gia trong khu vực.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ