Loading...

Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay – Thực trạng và triển vọng

Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay – Thực trạng và triển vọng
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thị Quế, PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp
Số trang: 274 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay – Thực trạng và triển vọng do PGS, TS. Nguyễn Thị Quế, PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên) được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tàiGiai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay - Thực trạng và triển vọng. Cuốn sách được chia làm ba chương: Chương I: Quan niệm của chủ nghĩa Mac - Lênin về giai cấp công nhân và bối cảnh mới của thời đại ảnh hưởng đến giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển; Chương II: Thực trạng giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau năm 1991 đến nay; Chương III: Đặc trưng cơ bản và triển vọng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển trong hai thập niên tới.

  Cuốn sách tập trung phân tích những biến động của giai cấp công nhân, những thay đổi về cơ cấu, số lượng, chất lượng, trình độ giác ngộ, tổ chức và sự lựa chọn con đường cách mạng dân chủ hòa bình của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển thuộc G7, Bắc Âu và Nam Âu trong giai đoạn từ sau chiến tranh lạnh đến nay. Ngoài ra, cuốn sách còn đánh giá triển vọng phát triển của giai cấp công nhân các nước tư bản phát triển trong hai thập niên tới. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu này đối với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, đề xuất một số khuyến nghị về xây dựng lực lượng này và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân Việt Nam với đảng cộng sản và công nhân các nước tư bản phát triển.

  Thông qua cuốn sách, chúng ta nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, bản chất của giai cấp công nhân trong thời đại mới cũng như nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ