Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và của nhà nước

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và của nhà nước
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” của Ph.Ăngghen được xuất bản nhằm mục đích giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển. Với lối viết ngắn gọn, dễ hiểu, cuốn sách này sẽ là “bạn đồng hành” trong việc tìm hiểu và vận dụng học thuyết Mác - Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: 516.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - TS. Nguyễn Thị Chính
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ