Hồ Chí Minh - tấm gương lớn về sự nêu gương

Hồ Chí Minh - tấm gương lớn về sự nêu gương
Tác giả: PGS.TS. Trần Quang Nhiếp
Số trang: 176 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đã đề cập những khía cạnh nêu gương tiêu biểu nhất của tấm gương lớn Hồ Chí Minh: sự hy sinh vì nước, vì dân; nói đi đôi với làm; không ngừng rèn luyện ý chí, nghị lực, bản lĩnh kiên định, trung thành với lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng; đường lối ngoại giao đoàn kết, kiên định mà linh hoạt, mềm dẻo,… Trên cơ sở đó, tác giả phân tích giá trị soi sáng của tấm gương lớn Hồ Chí Minh ở mọi phương diện tư tưởng, đạo đức, phong cách; đồng thời đưa ra những phương hướng, biện pháp học tập và noi theo tấm gương lớn về sự nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ