Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Chương 2: Thực trạng việc sử dụng các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay; Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

    Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp hiểu rõ thêm về những phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

     

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: TS. Chu Đức Tính
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Tập thể tác giả
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Tập thể tác giả
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Tập thể tác giả
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nguyễn Thành Long - Bùi Hữu Hạnh
    Giá tiền: Liên hệ