Hỏi - đáp về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển

Hỏi - đáp về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
Tác giả: TS. Trần Văn Khuyên - TS. Nguyễn Diệu Linh
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khơi dậy tiềm năng về đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm tích hợp “đa giá trị”; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

  Với 120 câu hỏi và trả lời, cuốn sách Hỏi - đáp về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giải quyết những vấn đề xung quanh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và những cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chủ thể OCOP cần nắm được về: vốn, tín dụng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, đào tạo nhân lực..., trên cơ sở cập nhật những quyết định, nghị định, thông tư mới nhất của Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là những công văn, tài liệu về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành.  

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các chủ thể tham gia OCOP, các nhà quản lý liên quan đến lĩnh vực này, cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
  Giá tiền: Liên hệ