Loading...

Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật đảng

Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật đảng
Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

  Phần I: Một số vấn đề lý luận về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng;

  Phần II: Nghiệp vụ về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng;

  Phần III: Một số tình huống trong xử lý kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng.

  Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ