Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật đảng

Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật đảng
Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

  Phần I: Một số vấn đề lý luận về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng;

  Phần II: Nghiệp vụ về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng;

  Phần III: Một số tình huống trong xử lý kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng.

  Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ