Loading...

Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở

Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Tác giả: TS. Lê Thị Hà - ThS. Trần Thị Kim Dung (Đồng chủ biên)
Số trang: 168 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm ba phần chính:

  Phần I: Những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ;

  Phần II: Nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành;

  Phần III: Xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.

  Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu hệ thống các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ