Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở

Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Tác giả: TS. Lê Thị Hà - ThS. Trần Thị Kim Dung (Đồng chủ biên)
Số trang: 168 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm ba phần chính:

  Phần I: Những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ;

  Phần II: Nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành;

  Phần III: Xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.

  Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu hệ thống các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chu Trọng Huyến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ