Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã

Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
Số trang: 132 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thẩ xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã của tập thể tác giả, do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải làm Chủ biên.

  Cuốn sách gồm 3 phần với 96 cua hỏi và trả lời:

  Phần 1. Những vấn dề chung về vi phạm hành chính;

  Phần 2. Thầm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã;

  Phần 3. Quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực cấp xã.

  Trong phạm vi cuốn sách, Nhà xuất bản và các tác giả chỉ trình bày về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của chính quyền cấp xã trong một số lĩnh vực (như hộ tịch – tư pháp; địa chính, đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi; văn hóa - xã hội; quân sự, dân quân tự vệ); những lĩnh vực khác sẽ được biên soạn trong các xuất bản phẩm tiếp theo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ