Loading...

Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo

Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện từ rất sớm và là một hiện tượng xã hội phức tạp trong đời sống nhân loại. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp công sức cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nghiêm cấm mọi sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối và xây phạm an ninh quốc gia, chống phá cách mạng.

  Để góp phần giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo do tập thể tác giả Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng biên soạn, Thiếu tướng, PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương làm chủ biên.

  Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ