Kinh tế học của 1%: Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách

Ngày đăng: 22/07/2021 - 16:07

Chỉ 1% nhưng lại nắm vận mệnh của đa số 99% còn lại. Kinh tế học của 1% tức là kinh tế học vì 1% số người giàu có và quyền thế trong xã hội, không dành cho 99% dân số còn lại.

Cuốn sách Kinh tế học của 1% - Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách

Cuốn sách Kinh tế học của 1% - Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch và xuất bản từ nguyên tác Economics of the 1%: how mainstream economics serves the rich, obscures reality and distorts policy (Nhà xuất bản Anthem) của tác giả John F. Weeks, là Giáo sư Danh dự về Kinh tế học tại Đại học SOAS, Luân Đôn, Anh. Ông đã tư vấn cho nhiều chính phủ, viết và bình luận rộng rãi trên các tạp chí kinh tế và xã hội ở Mỹ, châu Âu và các khu vực đang phát triển. 

Với những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn, bằng ngôn ngữ thẳng thắn, John F. Weeks đã phơi bày những câu chuyện hoang đường của kinh tế học chính thống và giải thích tại sao các chính sách kinh tế thất bại khi phục vụ số đông dân chúng ở Mỹ, châu Âu và các nơi khác. Ông chỉ ra các chính sách khắc khổ có ít cơ sở lý thuyết và “các cuộc khủng hoảng” hiện tại ở Mỹ và châu Âu đã được tạo ra về mặt ý thức hệ như thế nào và không đạt được điều gì ngoài bất bình đẳng và sự khốn khổ. Đồng thời, ông cũng chỉ trích tư tưởng kinh tế học chính thống hiện theo đuổi quan điểm tân tự do vì đã không quản lý nền kinh tế một cách hiệu quả. Cách thức quản lý này đã không đáp ứng được nhu cầu của 99% số dân.  Ông gọi họ là những nhà kinh tế học giả hiệu chỉ biết cách kiểm soát mọi thứ để một thiểu số nhỏ (1%) giàu có, trong khi hầu hết mọi người đau khổ và suy kiệt. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay chính là một minh chứng rõ ràng nhất, khi người giàu càng trở nên giàu có hơn còn người nghèo thì càng thêm khánh kiệt.

Cuốn sách của John F.Weeks cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn những  vấn đề cố hữu của chủ nghĩa tư bản vẫn đang tồn tại trong thời điểm hiện tại, có thể mở ra cách thức phát triển mới, hiệu quả hơn, thực sự vì đại đa số dân chúng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách kinh tế; giảng viên và sinh viên chuyên ngành kinh tế học.

Bình luận