Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự

Ngày đăng: 22/07/2021 - 16:07

Sách được trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, dễ hiểu nhằm trang bị cho sinh viên ngành luật những kiến thức và kỹ năng tranh tụng cơ bản, chủ yếu trong tố tụng hình sự; đồng thời cuốn sách cũng hướng tới bạn đọc là luật sư tập sự, luật sư mới vào nghề có điều kiện trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Cuốn sách Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự

Sách do các giảng viên, luật sư giàu kinh nghiệm tranh tụng trong tố tụng hình sự biên soạn, là tài liệu có tính khái quát, thực tiễn cao, cung cấp những kỹ năng thiết yếu của người bào chữa khi tham gia tranh tụng, từ kỹ năng tiếp xúc với khách hàng, thân chủ; thu thập, kiểm tra, phân tích và đánh giá chứng cứ; tham dự một số hoạt động điều tra và làm việc với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đến các kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng trực tiếp tại phiên tòa hình sự. Các kỹ năng được trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuối mỗi chương là những tình huống cụ thể cùng hệ thống câu hỏi để người học củng cố kiến thức về nhóm kỹ năng được trình bày ở từng chương.

Bình luận