Loading...

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Số trang: 164 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về hội họp và sự kiện với tư cách là hình thức cụ thể của giao tiếp công vụ; phân tích những kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ đến dẫn chương trình, chủ trì và hoàn tất các thủ tục sau hội họp và sự kiện. Các sự kiện, hội họp dù được thiết kế một cách công phu, có chủ đích đều cần thực hiện đồng bộ các kỹ năng để đạt hiệu quả cao nhất nhằm thực hiện sứ mệnh hay chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ