Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Số trang: 164 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về hội họp và sự kiện với tư cách là hình thức cụ thể của giao tiếp công vụ; phân tích những kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ đến dẫn chương trình, chủ trì và hoàn tất các thủ tục sau hội họp và sự kiện. Các sự kiện, hội họp dù được thiết kế một cách công phu, có chủ đích đều cần thực hiện đồng bộ các kỹ năng để đạt hiệu quả cao nhất nhằm thực hiện sứ mệnh hay chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ