Loading...

Luận giải về Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) (Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung)

Luận giải về Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) (Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức
Số trang: 500 trang
Giá tiền: 148.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với quan điểm riêng của mình, tác giả cuốn sách - Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) - đã tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo cách thức mới: bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ - mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc. Với cách tiếp cận và giải quyết vấn đề như vậy, tác giả cuốn sách giúp bạn đọc nắm vững và ứng dụng được các quy định pháp luật về doanh nghiệp, giải quyết được những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày nhưng không dễ tìm thấy trong những quy định còn phức tạp của Luật Doanh nghiệp.

  Với 188 tiểu mục thuộc 36 mục, có thể coi nội dung cuốn sách là tổng hợp 36 kế sách pháp lý cần thiết cho mọi doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ