Loading...

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018)

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018) được nhất thể hóa từ ba văn bản: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

  Theo đó, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018) gồm 5 chương, 80 điều, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực như: ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; đầu tư, xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
  Giá tiền: 78.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ