Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018)

Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 64 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018) gồm 10 chương, 52 điều, quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

  Đây là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ