Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020)

Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 152 trang
Giá tiền: 34.000 đ
Xuất bản: 8-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020) gồm 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  Cuốn sách là văn bản Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được nhất thể hóa với các quy định được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ