Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 207 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có cấu trúc gồm 10 chương, 163 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Nội dung cuốn sách được hợp nhất từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017, giúp độc giả thuận tiện trong việc tra cứu và tham khảo. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ