Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018)

Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thay thế Luật Công chứng năm 2006. Luật quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Tại kỳ họp 5, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có điều khoản sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng năm 2014. Cuốn sách Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) cung cấp văn bản được hợp nhất từ Luật Công chứng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (phần sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng năm 2014), giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, thi hành luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ