Luật đê điều (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2018, 2020)

Luật đê điều (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2018, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 55 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Đê điều năm 2006 được hợp nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ