Luật Giám định tư pháp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020)

Luật Giám định tư pháp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 71 trang
Giá tiền: 31.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giám định tư pháp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020) gồm 7 chương, 46 điều, quy định về: giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2018, 2020. Cuốn sách Luật Giám định tư pháp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020) là văn bản luật hợp nhất của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các nội dung của hai lần sửa đổi tạo thành một văn bản Luật Giám định tư pháp thống nhất hiện hành và mới nhất thuận tiện trong sử dụng tra cứu tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ