Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018)

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 111 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giáo dục đại học năm 2012 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học,…

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và áp dụng đã cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với thực tế, cần phải có những sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để đáp ứng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giáo dục đại học.

  Do vậy, Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào các năm 2013, 2014, 2015, 2018.

  Nhằm giúp bạn đọc có được thông tin mói nhất về lĩnh vực giáo dục đại học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018).

  Luật gồm 12 chương, 73 điều.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ