Luật Hình sự Việt Nam - Quyển I (Phần chung) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

Luật Hình sự Việt Nam - Quyển I (Phần chung) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Phạm Văn Beo
Số trang: 584 trang
Giá tiền: 215.000 đ
Xuất bản: 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nghiên cứu, phân tích Luật Hình sự Việt Nam dựa trên các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 kết hợp quan điểm, nhận thức riêng của tác giả, được tổng hợp qua quá trình nghiên cứu, giảng dạy môn học luật hình sự.

  Cuốn sách được chia thành 18 bài:

  Bài 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự Việt Nam.

  Bài 2: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam.

  Bài 3: Nguồn của luật hình sự Việt Nam.

  Bài 4: Tội phạm.

  Bài 5: Cấu thành tội phạm.

  Bài 6: Khách thể của tội phạm.

  Bài 7: Mặt khách quan của tội phạm.

  Bài 8: Chủ thể của tội phạm.

  Bài 9: Mặt chủ quan của tội phạm.

  Bài 10: Các giai đoạn thực hiện tội phạm.

  Bài 11: Đồng phạm.

  Bài 12: Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

  Bài 13: Trách nhiệm hình sự và hình phạt.

  Bài 14: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp.

  Bài 15: Quyết định hình phạt.

  Bài 16: Các biện pháp tha miễn trong luật hình sự.

  Bài 17: Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

  Bài 18: Những quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ