Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015. Luật có cấu trúc gồm 9 chương, 73 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động của kiểm toán nhà nước. Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất từ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, giúp độc giả thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ