Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 9 chương, 73 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động của kiểm toán nhà nước.

  Nội dung cuốn sách Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 9 chương, 73 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động của kiểm toán nhà nước.

  Nội dung cuốn sách Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ