Loading...

Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành)

Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật gồm 6 chương, 82 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ