Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 51 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 6 chương, 50 điều quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều dưỡng, hỗ trợ người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Nội dung cuốn sách được hợp nhất từ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020. Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ