Luật Tài nguyên nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020)

Luật Tài nguyên nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 94 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013. Luật gồm 10 chương, 79 điều quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách Luật Tài nguyên nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Tài nguyên nước năm 2012 và những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật này được quy định tại Luật Thủy lợi năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, giúp bạn đọc thuận tiện khi tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ