Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 190 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Thi hành án dân sự được hợp nhất từ Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Luật Cạnh tranh năm 2018. Luật gồm 9 chương, 183 điều, quy định hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án; thi hành án trong một số trường hợp cụ thể; khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự; xử lý vi phạm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự. Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ