Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014. Luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, về kỳ họp Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, thay thế Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2007.

  Tại kỳ họp thứ 9, ngày 19/6/2020 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2007, Luật Tổ chức Quốc hội (năm 2014) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội; bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tham gia thẩm tra nội dung liên quan đến lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban phụ trách trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo, nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra; bổ sung về kinh phí hoạt động của Quốc hội; thêm điều kiện quốc tịch của đại biểu Quốc hội; nâng số lượng đại biểu Quốc hội thêm 5%; bổ sung nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

  Cuốn sách Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) là văn bản nhất thể hóa từ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ