Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 338 trang
Giá tiền: 66.000 đ
Xuất bản: 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và các nghị định, nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ ngành có liên quan đã ban hành từ năm 2011 đến nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ