Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 338 trang
Giá tiền: 66.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật Trọng tài thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và các nghị định, nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ ngành có liên quan đã ban hành từ năm 2011 đến nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ