Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 56 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 6 chương, 62 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức cũng như việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nội dung cuốn sách Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Viên chức năm 2010 (được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ