Những tình huống pháp luật phổ biến

Những tình huống pháp luật phổ biến
Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
Số trang: 176 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Những tình huống pháp luật phổ biến của tác giả Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái là ấn phẩm nằm trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Các tình huống pháp luật được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, được tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành. Ngoài ra, mỗi tình huống được minh họa bằng những hình vẽ sinh động giúp cho người đọc cảm thấy gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu các nội dung về pháp luật để vận dụng vào đời sống hàng ngày.

  Cuốn sách cũng giúp cho các cơ quan, cá nhân thi hành pháp luật tại xã, phường, thị trấn biết cách xử lý những tình huống đa dạng phát sinh trong thực tế.

  Với việc cập nhật đầy đủ những quy định pháp luật mới của Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, cuốn sách thực sự là tài liệu có giá trị trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới đông đảo người dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ