Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế - tóm tắt và bình luận (Tài liệu dành cho môn Công pháp quốc tế)

Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế - tóm tắt và bình luận (Tài liệu dành cho môn Công pháp quốc tế)
Tác giả: TS. Trần Thăng Long (Chủ biên)
Số trang: 243 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, Chương 1: Những vấn đề chung của luật quốc tế; Chương 2: Nguồn của luật quốc tế; Chương 3: Một số lĩnh vực điều chỉnh cơ bản của luật quốc tế. Đây là công trình nghiên cứu có tính chuyên sâu, có hệ thống của nhóm tác giả, trong đó tập hợp một số vụ việc, phán quyết điển hình của các cơ quan tài phán quốc tế, với các bình luận, phân tích và đánh giá về từng vụ việc. Nội dung cuốn sách giúp trang bị thêm kiến thức lý luận về luật quốc tế; góp phần tăng cường khả năng vận dụng, soi chiếu quy định của luật quốc tế trong thực tiễn xét xử cho những người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, pháp luật quốc tế. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý cho giảng viên, học viên chuyên ngành Luật quốc tế, các luật sư và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ