Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống

Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống
Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
Số trang: 283 trang
Giá tiền: 106.000 đ
Xuất bản: 3-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • An ninh phi truyền thống là một khái niệm mới, dùng để chỉ các mối đe dọa phi truyền thống đối với an ninh quốc gia, dân tộc, cộng đồng và sự ổn định của mỗi con người, có nguồn gốc phi quân sự từ các tác nhân, chủ thể phi nhà nước.

  Tại Việt Nam, nội hàm khái niệm và ý nghĩa của vấn đề an ninh phi truyền thống được nhận thức từ rất sớm. Việc tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống được xem xét trên nhiều phương diện như chính trị, ngoại giao, quân sự; cả về lý luận, thực tiễn và xây dựng hoàn thiện thể chế, trong đó có pháp luật hình sự.

  Cuốn sách Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt làm chủ biên đã làm rõ quá trình nhận thức và tiếp cận khoa học về vấn đề an ninh phi truyền thống; những mối đe dọa, thách thức và các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình sự; quy định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền thống; tình hình tội phạm phi truyền thống, những điểm mới và một số vấn đề đặt ra khi thi hành quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống; các giải pháp bảo đảm thực thi và kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống. Qua đó, luận chứng việc cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và đề xuất các giải pháp bảo đảm thực thi nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề đã nêu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ