Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung)

Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung)
Tác giả: PGS.TS Phùng Trung Tập
Số trang: 495 trang
Giá tiền: 273.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của cá nhân đã chết cho những người khác còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. Khi sản xuất, kinh doanh phát triển tạo ra ngày một nhiều của cải vật chất trong xã hội; cá nhân có thu nhập hợp pháp do lao động, sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế và hình thức sở hữu khác nhau, quyền sở hữu được xác lập đối với những tài sản có được từ những hoạt động hợp pháp này. Cuốn sách Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung) do PGS.TS. Phùng Trung Tập, giảng viên Cao cấp trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn, cung cấp cho độc giả có được sự thống nhất trong cách hiểu những quy định của pháp luật thừa kế Việt Nam hiện hành.

  Nội dung cuốn sách xác định và phân tích những căn cứ pháp lý trong việc để lại di sản, nhận di sản theo di chúc và theo pháp luật; quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; những trường hợp không được quyền hưởng di sản; người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc; di sản thừa kế; di sản dùng vào việc thờ cúng; di tặng; phân chia di sản thừa kế; thời hiệu thừa kế và những tình huống phân chia di sản tương ứng với từng nội dung. Một phần nội dung của cuốn sách đề cập thừa kế quyền sở hữu trí tuệ; quyền địa dịch, quyền hưởng dụng và quyền về mặt được xác lập theo di chúc. Cuốn sách cũng đưa ra một số tình huống thường xảy ra trong thực tiễn, cùng với đó là cách giải quyết tình huống cụ thể, giúp bạn đọc có cách nhìn sâu hơn về chế định thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ