Loading...

Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa ở Việt Nam

Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa ở Việt Nam
Tác giả: TS. Hồ Thị Nga
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa ở Việt Nam tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn về quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa; trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp để bảo đảm quyền này ở Việt Nam hiện nay.

  Trong bối cảnh thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa ở nước ta còn nhiều bất cập, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật một cách hiệu quả nhất, cuốn sách Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa ở Việt Nam đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp thiết nói trên. Đây chính là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ