Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 125.000 đ
Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 12.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ - Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 18.000 đ
« 78 79 80 81 82 »