Loading...

Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số trang: 174 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Sau gần 5 năm thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giám sát, phản biện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội hiện nay cũng còn nhiều hạn chế.

  Để góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay, giúp cán bộ lãnh đạo các cấp hiểu rõ hơn về công tác giám sát, phản biện xã hội, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp nắm rõ hơn về quy trình, cách thức giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo xây dựng cuốn sách Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 4 phần, tập trung làm rõ các vấn đề:

  Phần thứ nhất: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Phần thứ hai: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Phần thứ ba: Các biểu mẫu về giám sát và phản biện xã hội

  Phần thứ tư: Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ