Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số trang: 174 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Sau gần 5 năm thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giám sát, phản biện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội hiện nay cũng còn nhiều hạn chế.

  Để góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay, giúp cán bộ lãnh đạo các cấp hiểu rõ hơn về công tác giám sát, phản biện xã hội, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp nắm rõ hơn về quy trình, cách thức giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo xây dựng cuốn sách Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 4 phần, tập trung làm rõ các vấn đề:

  Phần thứ nhất: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Phần thứ hai: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Phần thứ ba: Các biểu mẫu về giám sát và phản biện xã hội

  Phần thứ tư: Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ