Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất của Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ