Loading...

Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất của Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ