Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tác giả: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm năm phần, cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản như: Những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, cuốn sách còn có các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các biểu mẫu về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và Danh mục văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để các xã, phường, thị trấn có thể tham khảo vận dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ