Tập bài giảng Luật môi trường

Tập bài giảng Luật môi trường
Tác giả: TS. Phạm Văn Võ
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môi trường và pháp luật về môi trường đang là vấn đề được chính quyền và người dân hết sức quan tâm. Nghiên cứu và phân tích pháp luật về môi trường đóng góp một phần lớn vào việc xây dựng khung pháp luật ổn định, vững chắc, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của môi trường.

  Cuốn sách Tập bài giảng Luật Môi trường do TS. Phạm Văn Võ làm chủ biên gồm 7 chương với những nội dung tổng quát như: tổng quan về môi trường và luật môi trường, pháp luật về đánh giá môi trường, pháp luật về quản lý chất thải; xử lý ô nhiễm môi trường và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường; pháp luật về tài nguyên thiên nhiên; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường; pháp luật quốc tế về môi trường. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh, sinh viên, học viên ngành môi trường và độc giả quan tâm đến vấn đề này; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về môi trường.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ