Loading...

Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam

Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - Nguyễn Minh Đức
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 8 chương, cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam:

  Chương 1: Thực hiện pháp luật

  Chương 2: Những bảo đảm thực hiện pháp luật

  Chương 3: Hiệu quả thực hiện pháp luật

  Chương 4: Áp dụng pháp luật

  Chương 5: Áp dụng khi có xung đột giữa các quy phạm pháp luật

  Chương 6: Áp dụng khi thiếu pháp luật

  Chương 7: Quyết định áp dụng pháp luật

  Chương 8: Giải thích pháp luật

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ