Tìm hiểu về ASEAN

Tìm hiểu về ASEAN
Tác giả: Hồng Phong (Chủ biên)
Số trang: 152 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc một số thông tin, tư liệu cơ bản về ASEAN, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tìm hiểu về ASEAN. Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:

  Chương 1 khái quát lịch sử hình thành ASEAN.

  Chương 2 trình bày sơ lược các văn kiện quan trọng đã được các thành viên ASEAN đồng thuận ký kết.

  Chương 3 trình bày các khuôn khổ hợp tác chính thức và các tổ chức của ASEAN.

  Chương 4 nhấn mạnh vai trò của ASEAN, cộng đồng ASEAN, đặc biệt là đề cập sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.

  Chương 5 phác họa bức tranh toàn cảnh 10 nước thành viên chính thức của ASEAN.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ