Loading...

Tìm hiểu về Luật An ninh mạng (hiện hành)

Tìm hiểu về Luật An ninh mạng (hiện hành)
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Số trang: 152 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 phần:

  Phần I: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần II: Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần III: Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng.

  Phần IV: Một số nội dung Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần V: Một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan, tổ chức.

  Qua đó, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng và triển khai thi hành luật Luật An ninh mạng năm 2018.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ