Tìm hiểu về Luật An ninh mạng (hiện hành)

Tìm hiểu về Luật An ninh mạng (hiện hành)
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Số trang: 152 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 phần:

  Phần I: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần II: Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần III: Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng.

  Phần IV: Một số nội dung Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018.

  Phần V: Một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan, tổ chức.

  Qua đó, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng và triển khai thi hành luật Luật An ninh mạng năm 2018.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ