Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018

Ngày đăng: 24/12/2018 - 10:12

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập ngày 11/4/2007, theo Quyết định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại, Khối I và Ban Cán sự Đảng Ngoài nước. Tiền thân của Đảng bộ là Liên chi cơ quan Trung ương, được thành lập theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 07/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW công nhận ngày 7/11/1948 là Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018. Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần, giới thiệu, tuyên truyền, vinh danh các tổ chức đảng và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong công tác xây dựng Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phần thứ nhất giới thiệu 62 tổ chức đảng tiêu biểu của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013-2018, được sắp xếp theo thứ tự các đảng bộ rồi đến các chi bộ;

Phần thứ hai giới thiệu 70 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013-2018, được sắp xếp theo danh sách của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Mỗi cá nhân, tổ chức đảng được vinh danh trong cuốn sách là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo trong lao động, học tập và công tác của cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương; đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…; trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đã chủ động vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bình luận