Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

Ngày đăng: 22/07/2021 - 17:07

Tư duy hệ thống trong một thế giới phức hợp, với rất nhiều mối quan hệ qua lại chằng chịt giữa các thành phần tự nhiên, xã hội và con người được coi là giải pháp hữu hiệu trong giải quyết các vấn đề một cách tổng thể. Cuốn sách Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam do Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, GS.TS. Ockie Bosch, TS. Nam Nguyễn, GS.TS. Fredmund Malik và T. Constaintin Malik đồng tác giả là cuốn sách đầu tiên ở nước ta giới thiệu một cách hệ thống, khoa học và đầy đủ nhất về lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng tư duy hệ thống.

Cuốn sách Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

Dưới tác động của khoa học và công nghệ, thế giới đang biến đổi không ngừng và ngày càng có nhiều vấn đề mới nảy sinh. Các vấn đề hầu hết mang tính phức hợp, thế nhưng cách thức giải quyết thường chỉ liên quan trực tiếp đến vấn đề nảy sinh mà ít lưu ý đến mối quan hệ với môi trường xung quanh. Bởi vậy, hiệu quả giải quyết không được như mong muốn, gây lãng phí nguồn lực và dễ lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Điều quan trọng đối với các nhà quản lý, lãnh đạo và mọi công dân là phải trang bị những “cách suy nghĩ mới”, các công cụ và phương pháp mới để giải quyết các vấn đề phức hợp theo cách có hệ thống, tổng thể và hợp tác - tức là cùng nhau xác định và xử lý các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề thay vì tập trung các cách giải quyết mang tính tình thế, ngắn hạn. Chính vì vậy, một số nhà khoa học trong nước và trên thế giới đã đưa ra phương pháp tư duy hệ thống trong giải quyết vấn đề, theo đó, nhìn nhận thế giới trong một thể thống nhất không thể tách rời, tất cả các đơn vị, yếu tố cấu thành, các hiện tượng cơ bản sinh ra đều có mối quan hệ, tác động qua lại với nhau trong một tổng thể.

Cuốn sách Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam giúp bạn đọc hiểu được tại sao phải ứng dụng tư duy hệ thống trong quản lý và giải quyết các vấn đề nảy sinh. Những vấn đề này được các tác giả giải quyết một cách thuyết phục trên cơ sở làm rõ một số nội dung chính: 1- Cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ thống; 2- Ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam và các kết quả đã đạt được trong thực tế; 3- Một số kinh nghiệm để có thể nhân rộng mô hình ứng dụng tư duy hệ thống tại Việt Nam; 4- Giới thiệu công cụ hiệu quả để ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại Việt Nam.

Với 11 chương, cuốn sách được trình bày với một cấu trúc đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu, ít những lý giải mang tính học thuật rườm rà, các vấn đề được thể hiện gọn, rõ, có tính hệ thống, đưa ra ví dụ thực tế sinh động của việc ứng dụng tư duy hệ thống, các công cụ và mô hình hệ thống liên quan trong nhiều tình huống phức hợp, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được những nội dung các tác giả đề cập. Nội dung cuốn sách dẫn người đọc đến chỗ nhận ra khái niệm hệ thống, vốn khá trừu tượng, được minh họa bằng những ví dụ rất thông thường sinh động và có trong nhiều nền văn hóa; từ đó, phát hiện ra sức mạnh to lớn của những công cụ tưởng như đơn giản nhưng lại có khả năng “vẽ lên cả thế giới”; giúp người dùng nhanh chóng làm chủ các thành tựu của khoa học hệ thống và công nghệ điều khiển để tự tin “thử nghiệm” và “kiểm nghiệm” các chiến lược, biện pháp quản lý, đầu tư để đảm bảo tính khả thi và hiệu suất cao, đem đến cho người đọc cách tiếp cận lối tư duy hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề hóc búa trong cuộc sống.  

Cuốn sách này rất kịp thời và cần thiết trong “Sự chuyển đổi vĩ đại của thế kỷ XXI” và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý vi mô lẫn vĩ mô ở trong nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, cuốn sách đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, độc giả quan tâm, tìm hiểu về vấn đề ứng dụng tư duy hệ thống vào thực tế.

Bình luận