V.Putin - Sự lựa chọn lịch sử của nước Nga (Sách tham khảo)

Ngày đăng: 12/08/2021 - 11:08

Sau một thời gian mất phương hướng, bị đè nặng bởi chính những di sản do Liên Xô để lại, bị chế áp bởi sự kỳ thị của các nước phương Tây, tưởng như không thể tồn tại, nước Nga đã hồi sinh. V. Putin đã xuất hiện đúng lúc nước Nga cần, ông trở thành sự lựa chọn lịch sử của nước Nga. Nhiều học giả dày công tìm hiểu xem điều gì đã đến với nước Nga? Làm thế nào V. Putin có thể lãnh đạo và làm hồi sinh nước Nga, lấy lại phần nào vị thế của Liên Xô trước đây trong mối quan hệ đối trọng với Hoa Kỳ và phương Tây? Làm thế nào mà nước Nga ngày càng vững mạnh trong sự bao vây, cấm vận của phương Tây? Nước Nga sẽ tiếp tục tiến lên như thế nào? V. Putin đã bảo vệ, kế thừa và phát triển những giá trị nào mà Liên Xô đã đạt được, nước Nga ngày nay đạt được những giá trị nào mới khiến thế giới phải khâm phục?...

Cuốn sách V.Putin - Sự lựa chọn lịch sử của nước Nga (Sách tham khảo)

V. Putin - Sự lựa chọn lịch sử của nước Nga của Đại tá Lê Thế Mẫu tiếp cận những vấn đề trên theo cách nhìn tổng thể, thoát khỏi những cảm xúc chính trị nhất thời. Cuốn sách có cấu trúc gồm 6 chương, Chương 1: Liên Xô sụp đổ - Thảm họa địa - chính trị lớn nhất trong thế kỷ XX, tập trung lý giải quá trình cải tổ và dẫn đến sự tan rã của Nhà nước Xôviết; vai trò của M. Gorbachev và A. Yakovlev đối với sự sụp đổ của Liên Xô; quá trình nước Nga tìm kiếm con đường và con người có thể làm hồi sinh dân tộc Nga vĩ đại.

Chương 2: V. Putin - Người cứu nước Nga thoát khỏi thảm họa địa - chính trị, nêu bật những thách thức đối với sự tồn vong của nước Nga; cả những vấn đề nội bộ bên trong và sức ép khủng khiếp từ bên ngoài khi V. Putin lên làm Tổng thống; phân tích ngắn gọn cách V. Putin chèo lái con thuyền nước Nga trong thời gian đầu nhậm chức, những thành quả bước đầu nước Nga đạt được ở các lĩnh vực khác nhau trên con đường hồi sinh trở lại.

Chương 3: Nga đương đầu với cuộc chiến tranh phức hợp của Hoa Kỳ, nêu bật nỗ lực của Hoa Kỳ và phương Tây trong việc ngăn chặn một nước Nga hồi sinh bằng những thủ đoạn mang tính toàn diện mà tác giả gọi là cuộc chiến tranh phức hợp; chỉ ra những điểm mới, những dấu hiệu tiếp nối tư duy chiến tranh lạnh mà Hoa Kỳ đã tiến hành chống Liên Xô trước đây, nay nhằm vào Nga.

Chương 4: Xây dựng lá chắn tin cậy bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga, phân tích những học thuyết quân sự mới của nước Nga nhằm tạo dựng lá chắn tin cậy bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đối phó với tư duy chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ và phương Tây chống lại Nga.

Chương 5: Nước Nga bảo vệ ký ức lịch sử về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khẳng định những nỗ lực của V. Putin và nhân dân Nga trong việc đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ nhà nước Xôviết và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít của nhân dân Liên Xô, góp phần bảo vệ những giá trị văn minh, tiến bộ của loài người mà nhân dân Nga đã đóng góp.

Chương 6: V. Putin - “Vị cứu tinh” của Nhà nước Liên minh Nga - Bêlarút, phân tích giá trị lịch sử và vai trò to lớn của V. Putin trong việc củng cố, phát triển Nhà nước Liên minh Nga - Bêlarút, một trong những di sản quý giá còn lại của nhà nước Xôviết.

Tác giả cuốn sách, Đại tá Lê Thế Mẫu phân tích vấn đề trên bằng những luận chứng, luận cứ ngắn gọn, đầy tính thuyết phục; giúp độc giả thấy được những cống hiến lớn lao của V. Putin với nước Nga, lý giải vì sao người dân Nga không chỉ bầu V. Putin làm tổng thống trong bốn nhiệm kỳ qua mà còn coi ông là lãnh tụ của nhân dân Nga; vì sao 77,8% cử tri Nga đồng ý sửa đổi Hiến pháp Nga, trong đó có điều khoản tạo điều kiện cho V. Putin tiếp tục ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Nếu đắc cử, V. Putin sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thống Nga đến năm 2036. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, liên quan đến vấn đề quan hệ quốc tế đang được đông đảo độc giả quan tâm.

Bình luận