Loading...

Nhà ngoại giao kể chuyện

Nhà ngoại giao kể chuyện
Tác giả: Võ Anh Tuấn
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 105.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm, cảm xúc, những sự kiện đặc biệt mà Đại sứ - Nhà ngoại giao Võ Anh Tuấn đã trải qua trong suốt thời gian công tác của mình, qua đó, bạn đọc có thể hiểu hơn về những cống hiến, đóng góp của ông đối với công tác ngoại giao nước nhà, về những năm tháng “hoạt động đối ngoại rất sôi động” của ngành ngoại giao Việt Nam.

  Đặc biệt, những người làm công tác ngoại giao hiện nay có thể tìm thấy qua cuốn sách những kinh nghiệm bổ ích, hiểu thêm về những giờ phút lịch sử liên quan đến vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc diễn ra trên mặt trận ngoại giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ